Psykolog Clinic

Supervision

Efter man har deltaget i kurset om Cool Kids (Chilled) AST og bestået den efterfølgende test, vil man kunne udføre Cool Kids AST behandling for børn og unge med autisme.

Vi opfordrer til, at man modtager supervisionstimer i forbindelse med de første forløb.


Supervisionen er et læringsrum, hvor der reflekteres over, hvordan de grundlæggende behandlingsprincipper i Cool Kids (Chilled) AST anvendes i praksis, og der gives sparring på de udfordringer, der opstår i forbindelse hermed.


Man kan vælge enkelte supervisionstimer eller et supervisionsforløb, som dækker et 10 sessioners behandlingsforløb (gruppe eller individuelt):

  1. supervision (i forbindelse med forsamtale og første session): Fokus vil være gruppesammensætning, vedligeholdende/beskyttende faktorer samt mål for behandlingen.

  2. supervision (i forbindelse med 3.-5. session): Fokus vil være på, hvordan der arbejdes med forældrene og børnenes/de unges eksponeringshierarkier.

  3. supervision (i forbindelse med 6.-8. session): Fokus vil forsat være eksponeringshierarkier, eksponering i sessionerne samt ”Det sidste skub”.


Klik her for priser for supervision

Anmeldelser:


⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Har haft 4 supervisionsforløb hos Tina i forhold til vores Cool Kids AST-hold. Hun er en meget vidende og kompetent supervisor indenfor programmet og vi har været meget glade for Tinas supervision, der bærer præg af en generel solid erfaring med Cool Kids-forløb og en særlig viden indenfor AST-manualen.

Liv Norris (psykolog - Ringkøbing-Skjern)


⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Tina er altid god til at bringe nye vinkler ind i udfordringerne og hjælpe os videre, og hver gang er vi gået fra supervisionen med tasken fyldt med idéer og handlemuligheder i forhold til gruppen - såvel som for de enkelte børns forløb. De bedste anbefalinger herfra.

Maibrit Moesgaard Dyrvig (Pædagogisk konsulent - Ringkøbing-Skjern)

Kurser og Foredrag

Cool Kids overbygningsmodul:

I samarbejde med CEBU, Aarhus Universitet udbydes kurser i brugen af Cool Kids (Chilled) AST. Kurset henvender sig til psykologer, som er certificeret i Cool Kids programmet og til andre faggrupper, der har deltaget i Cool Kids certificeringsworkshoppen og som ønsker at arbejde med angstbehandling til børn og unge med autisme.

Igennem kurset får kursisterne kendskab til, hvordan angst og autisme er forbundet, hvilke tilpasninger man har fundet hensigtsmæssige, samt en grundig indføring i selve det manualiserede Cool Kids®/Chilled® AST behandlingsprogram.


Klik her for tilmelding og priser


Foredrag og kurser:

Angst er en af de mest udbredte lidelser i barndommen og specielt hos børn og unge med autisme, ser man en forekomst af angst hos næsten halvdelen.

Børn og unge med autisme har en del grundvanskeligheder i forskellige grader, som ofte kan tolkes som ængstelig adfærd, men hvordan kan man skelne mellem hvad der er hvad?

Cool Kids klinikken udbyder både korte foredrag og længere heldags-kurser, som giver en indføring i forskellige former for angst, hvordan angst og autisme er forbundet og hvilke strategier, tilgange og behandling disse børn kan have gavn af for at støtte op om deres udvikling og livskvalitet.

Foredrag og kurser kan henvende sig til psykologer, lærere og pædagoger, som i deres daglige arbejde kommer i berøring med børn og unge med autisme eller til forældre og pårørende til børn og unge med angst og autisme.


Klik her for information og priser vedr. foredrag.

Priser

Supervision i Cool Kids (Chilled) AST


Individuel supervision 1.200 kr. ekskl. moms (pr. 60 minutter)


Supervision i gruppe 1.800 kr. ekskl. moms (pr. 60 minutter) (2-4 pers.)


Vi anbefaler 2 supervisionstimer ved grupper på 3 eller flere deltagere.


Supervisionen skal bookes minimum én måned inden første ønskede supervisionsgang. Vi anbefaler, at der etableres supervision i grupper for at opnå størst mulig læring.


Prisen forudsætter, at supervisionen foregår i Aarhus eller on-line.

Pris for supervision andetsteds kan aftales. Jvf. psykologforeningens takster ved praksisoverenskomsten er der et udetillæg på 437,33 kr. ekskl. moms samt kilometertakst og rejsetidstillæg på 3,56 kr. pr. km + 436 pr. times rejsetid (ikke momspligtigt).


OBS: Evt. aflysning bedes meddelt pr. mail, telefon eller sms senest 2 dage før supervisionen. Der afregnes fuldt honorar ved udeblivelse eller for sen aflysning.


Moms tillægges efter SKATs regler, da supervision i modsætning til behandling ikke er momsfritaget OBS: Offentlige myndigheder kan trække momsen fra igen.

Kurser og foredrag


Kurser:

Se tidspunkt og priser for Cool Kids (Chilled) AST overbygningsmodulet hos CEBU, Aarhus Universitet her.


Foredrag: Angst hos børn og unge med autisme

Målgruppe:

Foredraget kan tilpasses forældre, lærere eller professionelle behandlere.


Muligt indhold:

-     Angst i barn- og ungdommen

-     Angst og autisme

-     Strategier - hvad kan vi gøre?

-     Professionel behandling


Underviser: 

Tina R. Kilburn er autoriseret psykolog og ph.d. Hun har mere end 11 års erfaring som klinisk psykolog fra Børne- og Ungdomspsykiatrien og forsker i angstbehandling af børn og unge med autisme i samarbejde med CEBU, Aarhus Universitet. Hun er medforfatter og -udvikler af Cool Kids (Chilled) AST programmet.


Priser:

Priserne på foredrag er baseret på Psykologforeningens og Akademikernes organisations minimumstakster for foredrag/ forelæsninger:


  • 2 timer - 5.000,- kr. ekskl. moms
  • 1/2 dag (3 - 4 timer) - 8.800,- kr. ekskl. moms
  • 1 hel dag (7 timer inkl. frokostpause) - 15.000,- kr. ekskl. moms


Kilometertakst 3,56 kr. pr. km, plus rejsetidstillæg på 436,- kr. pr. times rejsetid (ikke momspligtigt).

Der kan komme afstandstillæg, hvis afstanden kræver ekstra udgifter og tid.
Der kan komme tillæg, hvis særlige ønsker og behov kræver yderligere forberedelsestid.
Endelig kan der komme tillæg til overnatningsudgifter, hvis afstanden nødvendiggøre dette.


Betingelser for indgåelse af aftale om kursus:

Når der indgås aftale om kursus, indgår man samtidig aftale om aflysningsvarsel:

  • Senere end 30 dage før kursusopstart, betales 25 % af kursusbeløbet.
  • Senere end 15 dage før kursusopstart, betales 50% af kursusbeløbet.
  • Senere end 5 dage før kursusopstart, betales 100 % af kursusbeløbet.
  • Ligeledes vil evt. afholdte hoteludgifter eller transportudgifter (fx fly- eller færgebilletter) blive skrevet på faktura.

Forskning

Psykolog Clinic, Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland, samt CEBU har over de sidste år lavet grundig forskning af, hvorvidt Cool Kids programmerne har en gavnlige effekt på danske børn og unge med angst.

I øjeblikket er vi i gang med et gennemførlighedsstudie af en ny-udviklet version; Chilled AST for unge mennesker (14-17 år) med autisme og angst. Denne version bygger på Cool Kids AST programmet.


Se et udpluk af de tidligere forskningsartikler her (på engelsk):


2020    Gruppebaseret KAT for Angst hos Børn med Autisme: Et     

             randomiseret kontrolleret studie.


2019    Gruppebaseret KAT for Angst hos Børn med Autisme: Et  

             gennemførlighedsstudie.


2016     Effekten af en Dansk version af Cool Kids Programmet.